Capítol ¿Cómo ayudar a los profesores a que ayuden a sus alumnos?
RESUM CAPíTOL

Un cop identificades les necessitats dels professors (per respondre a les dels alumnes), és l’hora de veure com un assessor hi pot donar resposta. A la primera part d'aquest capítol s’intenta aclarir què és el que un assessor o un formador hauria de fer, i com es poden dura terme tres tasques en les quals han d'ajudar, proposant dos esquemes d'intervenció: el primer proporciona criteris per ajudar a detectar i concebre canvis; el segon determina quina formació és necessària, anticipant les experiències formatives que serien apropiades per escometre els canvis suscitats d'acord amb el primer esquema. D'altra banda, la segona part del capítol està dedicada a mostrar què pot fer difícil seguir aquest camí, i contrasta les dues propostes presentades a la primera part.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Els coneixements acumulats sobre la lectura constitueixen un dels dominis de la psicologia més robustos avui dia. No només tenim una idea relativament precisa del que suposa l’acte de llegir, sinó del procés que ens permet arribar a ser lectors competents. A més a més, existeix un bon nombre de recursos educatius que poden facilitar el progrés dels alumnes.

Aquest llibre tracta d’entendre per què la transferència d’aquests coneixements a la pràctica professional dels docents ha estat fins ara inesperadament més exigua del que s’esperava. I ho fa en tres apartats: oferint evidències de la magnitud d’aquest divorci en contrastar el que s’esdevé a les aules i el que es desprèn del que sabem sobre les necessitats dels alumnes; avançant una explicació possible al problema plantejat: sabem més sobre el que necessiten els alumnes per arribar a ser bons lectors que sobre les necessitats dels professors per aprendre a donar-los resposta i, finalment, en tercer lloc, s’ofereix un cert nombre de propostes per introduir canvis progressius i sostenibles a les pràctiques d’aula.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El reto del alumno
II Parte: El reto del profesor
III Parte: El reto del asesor