Capítol Cómo buscar información
RESUM CAPíTOL

Actualment disposem de grans quantitats d’informació, que cal saber cercar, seleccionar i filtrar de manera eficient. Aquest capítol tracta sobre estratègies per planificar la recerca d’informació, tenint en compte l’objectiu i el tipus d’informació, i sobre com es poden fer cerques afinades, acotades en relació amb l’objectiu i efectives pel que fa al volum de resultats obtinguts.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Aquest llibre aporta habilitats, idees, estratègies, recomanacions i tècniques concretes que contribuiran a millorar la recerca d’informació, com organitzar-la, analitzar-la i exposar-la, de manera individual i col·lectiva. Hi trobarem capítols que tracten del treball autònom i en equip, de la recerca i citació bibliogràfica, del desenvolupament de projectes, de treballs escrits i de representacions gràfiques, així com de la seva exposició oral, la preparació de proves i de portafolis de treball, tot això acompanyat d’activitats i exemples aplicables a qualsevol persona que es trobi en període de formació, però especialment interessant per a educadors i educadores que tractin de fomentar entre els seus estudiants alguns d’aquests hàbits d’estudi.

Llibre disponible per capítols
INDICE