Capítol Cómo citar la bibliografía y las fuentes de información consultadas
RESUM CAPíTOL

L’objectiu d’aquest capítol és presentar les principals eines perquè l’alumnat aprengui a elaborar una bibliografia i perquè sàpiga especialment com s’han de citar diferents fonts d’informació consultades i les maneres que hi ha per citar una informació determinada, ja que aquesta informació tindrà un autor amb uns drets que s’han de respectar. Tot això servirà per sistematitzar els passos i els punts bàsics que s’han d’utilitzar en la creació d’una bibliografia bàsica i de consulta.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Aquest llibre aporta habilitats, idees, estratègies, recomanacions i tècniques concretes que contribuiran a millorar la recerca d’informació, com organitzar-la, analitzar-la i exposar-la, de manera individual i col·lectiva. Hi trobarem capítols que tracten del treball autònom i en equip, de la recerca i citació bibliogràfica, del desenvolupament de projectes, de treballs escrits i de representacions gràfiques, així com de la seva exposició oral, la preparació de proves i de portafolis de treball, tot això acompanyat d’activitats i exemples aplicables a qualsevol persona que es trobi en període de formació, però especialment interessant per a educadors i educadores que tractin de fomentar entre els seus estudiants alguns d’aquests hàbits d’estudi.

Llibre disponible per capítols
INDICE