Capítol Cómo fomentar la lectura comprensiva
RESUM CAPíTOL

La lectura és un dels mitjans de què disposem per adquirir coneixements, conèixer altres visions de la realitat i reflexionar sobre les nostres concepcions, és a dir, una de les bases de l’aprenentatge. Malgrat això, llegir no serveix per a res si no s’entén el que es llegeix. En aquest capítol s’ofereixen algunes estratègies perquè els alumnes comprenguin els textos mitjançant la identificació d’idees clau i els detalls més rellevants d’un text i sàpiguen emetre un judici crític sobre el que s’està llegint.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Aquest llibre aporta habilitats, idees, estratègies, recomanacions i tècniques concretes que contribuiran a millorar la recerca d’informació, com organitzar-la, analitzar-la i exposar-la, de manera individual i col·lectiva. Hi trobarem capítols que tracten del treball autònom i en equip, de la recerca i citació bibliogràfica, del desenvolupament de projectes, de treballs escrits i de representacions gràfiques, així com de la seva exposició oral, la preparació de proves i de portafolis de treball, tot això acompanyat d’activitats i exemples aplicables a qualsevol persona que es trobi en període de formació, però especialment interessant per a educadors i educadores que tractin de fomentar entre els seus estudiants alguns d’aquests hàbits d’estudi.

Llibre disponible per capítols
INDICE