Capítol Cómo fomentar la lectura comprensiva
RESUM CAPíTOL

La lectura és un dels mitjans de què disposem per adquirir coneixements, conèixer altres visions de la realitat i reflexionar sobre les nostres concepcions, és a dir, una de les bases de l’aprenentatge. Malgrat això, llegir no serveix per a res si no s’entén el que es llegeix. En aquest capítol s’ofereixen algunes estratègies perquè els alumnes comprenguin els textos mitjançant la identificació d’idees clau i els detalls més rellevants d’un text i sàpiguen emetre un judici crític sobre el que s’està llegint.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
En el contexto actual, se hace imprescindible disponer de herramientas para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Este libro proporciona las estrategias y técnicas para mejorar la búsqueda de información, su organización, su análisis y su exposición. Sus capítulos tratan del trabajo autónomo y en equipo, de la citación bibliográfica, del desarrollo de proyectos, de trabajos escritos y de representaciones gráficas, así como de su exposición oral, la preparación de diversas pruebas y de portafolios de trabajo. Aplicable a cualquier persona, pero especialmente interesante para educadoras y educadores que fomenten entre sus estudiantes algunos de estos hábitos de estudio.

Llibre disponible per capítols
INDICE