Capítol Cómo ir elaborando un proyecto de curso
RESUM CAPíTOL

Hi ha una gran varietat de projectes, però cadascun presenta certes particularitats que els docents han de considerar per poder facilitar tot tipus de pautes al seu alumnat. Aquest capítol se centra en els projectes de curs dins de l’àmbit educatiu com a eina didàctica per a l’aprenentatge globalitzat de determinats continguts. Es pretén oferir pautes perquè el professorat descrigui als seus alumnes què és, quins són els seus objectius principals, passos i característiques per elaborar-lo i els elements per millorar-lo.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Aquest llibre aporta habilitats, idees, estratègies, recomanacions i tècniques concretes que contribuiran a millorar la recerca d’informació, com organitzar-la, analitzar-la i exposar-la, de manera individual i col·lectiva. Hi trobarem capítols que tracten del treball autònom i en equip, de la recerca i citació bibliogràfica, del desenvolupament de projectes, de treballs escrits i de representacions gràfiques, així com de la seva exposició oral, la preparació de proves i de portafolis de treball, tot això acompanyat d’activitats i exemples aplicables a qualsevol persona que es trobi en període de formació, però especialment interessant per a educadors i educadores que tractin de fomentar entre els seus estudiants alguns d’aquests hàbits d’estudi.

Llibre disponible per capítols
INDICE