Capítol Cómo nos convertimos en buenos lectores: las competencias necesarias para la comprensión y su desarrollo
RESUM CAPíTOL

La comprensió lectora exigeix la posada en marxa d'un bon nombre de processos (la descodificació de les paraules, l'elaboració de proposicions, etc.). Aquesta multitud de processos només es poden dur a terme si, al seu torn, el lector posseeix un desenvolupament adequat de certes competències o si, per compensar-ne la manca (o potenciar-les), s'implica estratègicament i a consciència en la lectura. Aquest capítol se centra a recollir el conjunt d'habilitats i competències necessàries per ser un bon lector. Així mateix, es revisen els cinc nivells de puntuacions de l'informe PISA, que s'ordenen de menys a més complexitat en els assoliments, i que encaixen en el marc sobre la comprensió treballada al capítol.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Els coneixements acumulats sobre la lectura constitueixen un dels dominis de la psicologia més robustos avui dia. No només tenim una idea relativament precisa del que suposa l’acte de llegir, sinó del procés que ens permet arribar a ser lectors competents. A més a més, existeix un bon nombre de recursos educatius que poden facilitar el progrés dels alumnes.

Aquest llibre tracta d’entendre per què la transferència d’aquests coneixements a la pràctica professional dels docents ha estat fins ara inesperadament més exigua del que s’esperava. I ho fa en tres apartats: oferint evidències de la magnitud d’aquest divorci en contrastar el que s’esdevé a les aules i el que es desprèn del que sabem sobre les necessitats dels alumnes; avançant una explicació possible al problema plantejat: sabem més sobre el que necessiten els alumnes per arribar a ser bons lectors que sobre les necessitats dels professors per aprendre a donar-los resposta i, finalment, en tercer lloc, s’ofereix un cert nombre de propostes per introduir canvis progressius i sostenibles a les pràctiques d’aula.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El reto del alumno
II Parte: El reto del profesor
III Parte: El reto del asesor