Capítol Cómo organizar el trabajo autónomo y el tiempo de estudio individual
RESUM CAPíTOL

L’organització del temps d’estudi individual és un hàbit d’estudi que es pot aprendre. El temps d’estudi és una cosa que cadascú ha de gestionar de manera particular, perquè es tracta d’adequar les necessitats i les prioritats personals a les necessitats de dedicació per obtenir uns resultats satisfactoris. En aquest capítol s’ofereixen alguns consells pràctics perquè l’alumnat planifiqui les seves sessions de treball i estudiï de la manera que sigui més eficaç amb la consegüent finalitat de treure profit del curs i millorar el rendiment dels seus estudis.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Aquest llibre aporta habilitats, idees, estratègies, recomanacions i tècniques concretes que contribuiran a millorar la recerca d’informació, com organitzar-la, analitzar-la i exposar-la, de manera individual i col·lectiva. Hi trobarem capítols que tracten del treball autònom i en equip, de la recerca i citació bibliogràfica, del desenvolupament de projectes, de treballs escrits i de representacions gràfiques, així com de la seva exposició oral, la preparació de proves i de portafolis de treball, tot això acompanyat d’activitats i exemples aplicables a qualsevol persona que es trobi en període de formació, però especialment interessant per a educadors i educadores que tractin de fomentar entre els seus estudiants alguns d’aquests hàbits d’estudi.

Llibre disponible per capítols
INDICE