Capítol Cómo preparar y responder distintos tipos de examen
RESUM CAPíTOL

L’avaluació és un procés de recollida d’informació i de valoració per a la millora dels processos d’aprenentatge, de la informació que s’ofereix a les famílies i als alumnes sobre els seus processos de creixement, de la pràctica professional i dels centres educatius. En aquest capítol tractarem, concretament, de l’avaluació a la qual els alumnes s’han d’enfrontar mitjançant diferents tipus de proves i activitats avaluatives, en què han de demostrar el seu coneixement, aprenentatges adquirits, competències, etc.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Aquest llibre aporta habilitats, idees, estratègies, recomanacions i tècniques concretes que contribuiran a millorar la recerca d’informació, com organitzar-la, analitzar-la i exposar-la, de manera individual i col·lectiva. Hi trobarem capítols que tracten del treball autònom i en equip, de la recerca i citació bibliogràfica, del desenvolupament de projectes, de treballs escrits i de representacions gràfiques, així com de la seva exposició oral, la preparació de proves i de portafolis de treball, tot això acompanyat d’activitats i exemples aplicables a qualsevol persona que es trobi en període de formació, però especialment interessant per a educadors i educadores que tractin de fomentar entre els seus estudiants alguns d’aquests hàbits d’estudi.

Llibre disponible per capítols
INDICE