Capítol Cómo presentar gráficamente las ideas de un texto
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’ofereixen algunes estratègies i eines per crear representacions gràfiques de les idees d’un text, mantenint l’estructura lògica subjacent al missatge mitjançant les interrelacions entre idees principals i idees secundàries, i atenent principalment les diferents formes de representació gràfica que hi ha: esquemes, mapes conceptuals, diagrames o quadres sinòptics.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Aquest llibre aporta habilitats, idees, estratègies, recomanacions i tècniques concretes que contribuiran a millorar la recerca d’informació, com organitzar-la, analitzar-la i exposar-la, de manera individual i col·lectiva. Hi trobarem capítols que tracten del treball autònom i en equip, de la recerca i citació bibliogràfica, del desenvolupament de projectes, de treballs escrits i de representacions gràfiques, així com de la seva exposició oral, la preparació de proves i de portafolis de treball, tot això acompanyat d’activitats i exemples aplicables a qualsevol persona que es trobi en període de formació, però especialment interessant per a educadors i educadores que tractin de fomentar entre els seus estudiants alguns d’aquests hàbits d’estudi.

Llibre disponible per capítols
INDICE