OBERT   LLEGIR
Capítol ¿Cómo se sienten en el instituto? La pertenencia escolar a prueba
RESUM CAPíTOL

En aquest estudi es presenta una variable important en els processos de desenganxament escolar: el sentit de pertinença. L'enganxament i el sentit de pertinença escolar són factors de prevenció dels temuts abandó i fracàs escolar que assolen el nostre sistema educatiu. D'aquesta forma, es presenta un treball de tall mixt amb dos estudis, un extensiu i un altre intensiu. L'objectiu de l'estudi extensiu és conèixer el sentit de pertinença escolar dels estudiants del segon curs d'Educació Secundària Obligatòria dels instituts públics de la ciutat de Pontevedra. L'objectiu de l'estudi intensiu, basat en un estudi de cas amb un únic centre educatiu, és conèixer en profunditat la situació de pertinença del centre i elaborar propostes de millora d'índole participatiu. Els resultats de l'estudi extensiu mostren uns sentiments generals positius cap als centres, i els resultats de l'estudi intensiu corroboren les dades de l'extensiu i mostren millores per realitzar en els centres en instal·lacions i recursos, metodologia, normes i organització i funcionament.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Posa el focus en el valor i l’aportació que fan les xarxes per a la inclusió social i educativa. S'inclouen reflexions sobre què és treballar en xarxa, quin paper estan jugant avui les relacions per al treball en el sector educatiu i social, i com aquesta tasca parteix de la corresponsabilitat de diferents agents.

Ofereix aportacions teoricopràctiques per a qualsevol persona que treballi tant en el tercer sector privat o social, administracions, universitats, i tingui interès en la generació de xarxes per a la inclusió social i educativa.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Redes para la inclusión social
Parte II: Redes para la inclusión educativa
Parte III: Redes comunitarias para la inclusión social y educativa