FORMATS DISPONIBLES
19,50 €
18,53 €
13,70 €
13,02 €
Resum del llibre
L’aprenentatge de la comunicació a l’aula de llengua fa imprescindible el discurs publicitari en la formació del professorat. Cómo trabajar con la publicidad en el aula desitja fonamentar un enfocament global en l’ensenyament-aprenentatge de la comunicació publicitària, és per això que aborda els anuncis en la seva triple dimensió: d’estratègia comunicativa, de discurs cultural i d’objecte d’estudi escolar. Aquest llibre vol, per tant, ser útil al compromís del professorat amb una educació per a la recepció crítica i la lectura intel·ligent dels textos publicitaris omnipresents en el nostre entorn comunicatiu, per a la qual cosa conjuga l’estudi de la finalitat comercial de tot anunci amb l’anàlisi crítica de la funció del discurs publicitari, i això des del compromís professional amb l’educació en valors. S’analitza tant la publicitat impresa, com la sonora i l’audiovisual, aportant una àmplia gamma d’activitats que permeten estudiar els textos publicitaris al mateix temps que s’aprofundeix en l’adquisició d’habilitats lectoescriptores i en el treball amb un important repertori de tipologies textuals, plantejades com a repte comunicatiu per a l’alumnat. Aquestes pàgines intenten, en definitiva, donar suport al professorat que vol provocar una mirada penetrant i alliberadora sobre la publicitat dels nostres dies.