Recursos Cómo trabajar la publicidad en el aula de secundaria


Cómo trabajar la publicidad en el aula de secundaria
Resum del recurs

Llistat de recursos per tal de treballar la publicitat i la propaganda a les aules.


Descripció del recurs

En aquest recurs oferim un llistat de webs amb diferents projectes per tal de treballar aspectes sobre el món de la publicitat i la propaganda a les aules.

Es tracta de tres projectes pedagògics amb l’ús de les TIC com a suport, amb la finalitat d’apropar als joves als mitjans de comunicació i fomentar aspectes com la interpretació crítica de les imatges que reben contínuament a la televisió i a internet, a la vegada que milloren la seva competència lingüística. A més, en aquests enllaços s’inclouen fitxes, material didàctic o altres eines per tal d’aplicar-ho a les classes.

- Canal Comunica (CC): www.canalcomunica.com

- Media Publicidad (MEC): http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/

- Pere Marquès (UAB): http://peremarques.pangea.org/pubmulti.htm