Capítol Competencias y situaciones
RESUM CAPíTOL

Per tal que una persona pugui dur a terme una acció és necessari valdre’s d’una sèrie de recursos, tant externs com interns. En aquest cas, ens centrarem en l’ús dels recursos interns de les persones, aquells que són invisibles i que només podem apreciar preguntant a la persona en qüestió o a través de les seves accions. Els sabers, habilitats i altres recursos és el que es tracta en aquest capítol, així com també el concepte de famílies de situacions, les quals inclouen diferents competències i es construeixen d’acord amb les experiències de cadascú.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Un llibre essencial que planteja les veritables preguntes que hem de fer-nos: Són els sabers que s'ensenyen a l'escola els més pertinents per entendre el món i actuar? Preparen per als estudis superiors o per a la vida? Què hem de pensar de l'absència de coneixements com ara el dret, l'economia, les ciències polítiques o la psicologia en els programes escolars? En un moment en què l'esperança de vida s'allarga, les nostres vivències es diversifiquen i la societat canvia ràpidament, podem identificar un nombre limitat de competències útils per a tots? No serà més adequat transmetre sabers i desenvolupar actituds que permetin a cadascú construir les competències que arribi a necessitar? Estaran condemnades les societats democràtiques a mantenir el mateix currículum, producte d'una doble negociació entre les expectatives dels consumidors d'escola i entre les disciplines llargament arrelades? Cap d'aquestes preguntes té una resposta senzilla, i encara menys consensuada, però la sociologia del currículum permet plantejar-les i,potser, induir-nos a un debat seriós.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte
II Parte
III Parte