Article Competències bàsiques i Internet: disseny d'activitats interactives.
RESUM ARTICLE

En aquest article es descriu succintament una aplicació informàtica que incorpora activitats interactives pensades per reforçar les competències bàsiques de l'àrea de llengua catalana (concretament les que corresponen a l'àmbit de la comprensió lectora i a l'àmbit funcional), i que permet fer l'autoavaluació.

AUTORS
Farrè Vilalta, Immaculada


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Recerques i propostes del professorat
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES