Llibre Competències per transformar el món Cap a una educació crítica i per a la justícia global a l'escola


FORMATS DISPONIBLES
21,50 €
20,43 €
15,10 €
14,35 €
Resum del llibre

Aquest llibre proposa un model curricular per a primària i secundària que es desplega al voltant de sis eixos temàtics: gènere; cultura de pau; drets humans, ciutadania i governança; sostenibilitat econòmica i social; medi ambient i interculturalitat.

S’ofereixen orientacions sobre les finalitats educatives, els sabers, les estratègies didàctiques i els instruments d’avaluació que promouen les competències per transformar el món com a part del desenvolupament bàsic de l’alumnat.