Article Complexitat en la gestió dels centres de formació professional
RESUM ARTICLE

Les direccions dels centres d’FP, per la seva especial complicació i cada vegada major complexitat, han d’estar formades al millor possible en lideratge i gestió d’equips de treball, en la gestió de conflictes, en seguretat laboral, en lideratge digital, en gestió del temps, en gestió i models de qualitat, en relacions externes amb empreses i altres agents col·laboradors, en la realització de projectes d’innovació… Hauran d’estar al dia dels avenços tecnològics i de com aquests es poden anar incorporant als processos formatius dels centres. En general, els entorns volàtils (VICA) en els quals vivim exigiran que estiguin acostumades al canvi, és més, que en siguin àgils en la gestió.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €