Capítol Comprender el conflicto y actuar educativamente
RESUM CAPíTOL

Les causes i els orígens dels conflictes són diversos i, per tant, els mètodes d’intervenció també ho haurien de ser. En aquest sentit, la visió integral de les persones i de les societats en situació de conflicte resultarà d’extrema utilitat de cara a la intervenció pràctica. En aquest capítol es recullen les causes diferents i els efectes dels conflictes, així com la seva corresponent proposta d’intervenció. D’igual manera, es redueixen els orígens dels conflictes a quatre grans grups, o tipologies, i s’analitzen uns quants exemples de processos que generen conflictes. Finalment, es presenta la conflictologia o resolució de conflictes, que es diferencia de la mediació i de la gestió de conflictes.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €