Capítol Comprensión de la media aritmética por profesores de secundaria en formación inicial
RESUM CAPíTOL

Les orientacions curriculars de matemàtica promouen l’alfabetització estadística i l’apropiació correcta d’idees fonamentals, com ara dades, variabilitat, aleatorietat, distribució, mostreig i inferència. Tot i que la comprensió de la mitjana aritmètica és necessària en la vida quotidiana, també és un concepte rellevant que travessa tot aquest conjunt d’idees estadístiques. La mitjana aritmètica reuneix diversos aspectes (equilibri, compensació i representativitat) que l’estudiant ha de comprendre abans d’abordar-la, cosa que en complica l’apropiació. Diverses recerques han evidenciat que la mitjana aritmètica i conceptes relacionats porten a dificultats procedimentals i conceptuals en altres temes, com la distribució mostral i la inferència. En aquest capítol s’analitzen les respostes donades per futurs professors de secundària (n=41) a una situació problema sobre la mitjana aritmètica en presència de dades atípiques, i es comparen amb les respostes donades en una recerca prèvia. Els resultats revelen que les idees estadístiques de context i representativitat d’un conjunt de dades estan allunyades de la formació dels professors. Considerem necessari que el futur professor i els formadors de professors prenguin consciència d’aquestes dificultats i construeixin un significat global de la mitjana aritmètica per afrontar la complexitat d’aquest aprenentatge conceptual, que té a veure amb l’estadística, la probabilitat i la inferència.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

«Los trabajos reunidos en este libro son de particular interés como material de apoyo para procesos formativos en didáctica de la matemática, permitiendo el contacto con temas de estudio actuales a aquellos que se preparan en la formación inicial para ejercer el papel de profesores de matemática, como para aquellos profesores que, ya en servicio, pretenden profundizar sus conocimientos. También son útiles a los propios formadores, proporcionando oportunidades de reflexión y desarrollo de sus prácticas formativas» (João Pedro da Ponte, Lisboa).


Llibre disponible per capítols
INDICE