Capítol Comunicación y aprendizaje en Educación física
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol analitza la comunicació en educació física i la seva relació amb l’aprenentatge. Aquí podrem reflexionar sobre l’estructura de la comunicació didàctica i la retroalimentació, així com sobre la seva relació amb la interacció entre el professorat i l’alumnat. Així mateix, s’ofereixen alguns exemples d’habilitats comunicatives que es poden aprendre. També inclou diferents activitats i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’Educació física és una especialitat que ha viscut grans canvis pel que fa a la programació i a la impartició de la docència. Didáctica de la Educación física és un volum orientat vers la didàctica i la pràctica docent, que aborda l’ensenyament de la matèria des d’un punt de vista competencial. En aquest llibre, podem trobar des d’orientacions per al desenvolupament del currículum fins a elements d’organització de la docència. Ensenyar Educació física amb èxit suposa dissenyar una programació coherent amb el context, disposar d’un ampli ventall d’estratègies didàctiques, generar un clima de classe que convidi a l’aprenentatge, utilitzar adequadament els recursos materials i tecnològics, i integrar l’avaluació dins del procés d’aprenentatge.

Llibre disponible per capítols
INDICE