Llibre Comunicación y expresión oral y escrita La dramatización como recurso


FORMATS DISPONIBLES
13,10 €
12,45 €
9,20 €
8,74 €
Resum del llibre

El professorat, preocupat per aconseguir un aprenentatge més efectiu, utilitza els recursos més variats per fer més eficaç la seva tasca. Un d'ells, no prou valorat ni utilitzat, és la dramatització. Aquest recurs, un dels eixos centrals d'aquest llibre, potencia la creativitat dels alumnes i alumnes i, sobretot, afavoreix tant l'expressió oral com l'escrita.