Capítol Conception et élaboration des activités
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol té com a objectiu presentar les activitats fetes a classe de francès des de dues perspectives: des de la seva relació amb les competències lingüístiques i des de la seva relació amb el desenvolupament de la competència pragmàtica. Així doncs, es conceptualitzen les activitats pedagògiques i les competències lingüístiques, així com els seus components i la manera d’inserir aquestes activitats i competències en les diverses fases d’aprenentatge. Seguidament s’exposen els diversos tipus d’activitats (de sensibilització, sistematització i conceptualització, utilització) juntament amb algunes idees per a la seva seqüenciació. El capítol acaba amb un apartat d’activitats sobre aquesta qüestió, així com amb una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En el volum Didáctica del Francés s’aborden els continguts d’ordre metodològic i tècnic relatius als actes professionals de programar, intervenir i avaluar. S’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols; els que es presenten en francès, utilitzat com a llengua de treball, són aquells que es refereixen, de manera més precisa, a un saber i saber fer tècnic docent per a la configuració d’escenaris curriculars, i aporten dispositius i elements essencials d’organització (unitats didàctiques), de concreció (activitats), d’instrumentació (materials i recursos), etc., des de la perspectiva d’una planificació estratègica coherent.Llibre disponible per capítols
INDICE