Capítol Conceptos clave: vulnerabilidad, riesgo y maltrato
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol definirem, en primer lloc, la idea de «dificultat social» a partir de tres conceptes afins: vulnerabilitat, risc i maltractament. Treballar amb aquests conceptes permet abordar preventivament el tema i incidir en els factors biopsicosocials abans que es produeixi el problema. Seguidament, presentarem els factors de risc (situacions que el professional o mestre pot detectar, tant en la història personal i familiar de l’alumne com en el seu entorn pròxim i social) i els factors de protecció del nen i el seu entorn (recursos potencials que podrem utilitzar a l’hora d’intervenir). Per acabar, parlarem de l’absentisme escolar, com a causa i conseqüència del risc social, i dels diferents tipus de maltractament, amb referències a casos pràctics que els il·lustren, així com d’algunes formes de maltractament que s’esdevenen en el marc escolar.FORMATS DISPONIBLES
5,15 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Aquest llibre és una eina útil de suport i ajuda als docents als quals permet conèixer quines són les necessitats i potencialitats d'aquests alumnes, tenint en compte que construir-se com a persona constituix un repte important per a qualsevol ésser humà i, molt especialment, per a aquells nens i adolescents la vida dels quals es desenvolupa en contextos de desigualtat i dificultat social en què els seus drets són vulnerats freqüentment. En aquests casos, l'escola pot ser per a tots ells una experiència compensatòria dels dèficits que pateixen i un entorn de cura, al mateix temps que possibilita els canvis que els permetin una millor qualitat de vida.

Llibre disponible per capítols
INDICE