Capítol Conclusiones
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es mostren les conclusions que s'han obtingut després de l'anàlisi dels resultats i la teoria elaborada a partir d'aquests. D'aquesta manera i seguint amb l'estructura plantejada a tot el llibre, es mostraran les conclusions en relació amb els diferents aspectes afins amb l'organització de la resposta educativa, el desenvolupament curricular, els recursos i la cultura inclusiva.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La resposta educativa a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associada a discapacitat està generant un ampli debat social, alimentat per les diferents visions que sobre la pròpia forma de resposta assumeixen els participants del debat, idees que no sempre coincideixen amb la dels autèntics protagonistes de la situació: persones amb discapacitat, famílies i professorat expert en el tema.

Aquest llibre, fruit d'una recerca, recull dades que ofereixen informació sobre l'estat actual d'aquesta resposta, així com una discussió profunda sobre elles.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Metodología del proyecto
Parte II: Análisis de datos
Parte III: Discusión de los resultados