OBERT   LLEGIR
Article Conclusions de les IX Jornades de direcció escolar: La gestió de la formació de l'equip docent
AUTORS
Chavarria Navarro, Xavier / Cano García, Elena / Gimeno Soria, Xavier / Feixas Condom, Mònica
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
En obert