Capítol Concreción del currículo
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol pretén servir de guia per al professorat pel que fa a les finalitats i prescripcions del sistema educatiu. S’hi mostren tots els protagonistes, els documents normatius i els documents elaborats al centre educatiu que formen part del procés de concreció de les intencions educatives que expressa la Llei orgànica d’educació (LOE). També s’hi inclouen diferents activitats i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’activitat docent abraça els processos d’ensenyament-aprenentatge, els materials pedagògics, l’ambient i les dinàmiques de treball, l’organització dels espais, etc. Didáctica de la Tecnología ofereix una visió de les teories i els principis metodològics i psicopedagògics centrats en l’àrea de Tecnologia, tenint com a referent el marc legal. Conèixer els recursos amb què comptem, la documentació a la nostra disposició i les diverses tècniques i estratègies té per finalitat organitzar temporalment i espacialment la pràctica docent amb coherència i obtenir una avaluació, no només de l’alumne sinó també de la tasca del professor.

Llibre disponible per capítols
INDICE