Capítol Conflictos y emociones: un aprendizaje necesario
RESUM CAPíTOL

Considerar la cognició i l’emoció com a qüestions separades, o fins i tot oposades, constitueix un dels mites culturals que més ha influït en el nostre comportament. Conseqüentment, també ha influït en la manera com totes dues han estat tractades en l’educació, la qual prioritza tot el que és relatiu al coneixement matemàtic, científic i les matèries que permeten desenvolupar-lo o les que proporcionen qualsevol tipus de formació intel·lectual, i relega el terreny de les emocions al domini privat i personal. Aquest capítol presenta una proposta metodològica que permet introduir en el sistema educatiu uns aprenentatges tan absents com necessaris, encaminats a desenvolupar el coneixement i la gestió dels propis sentiments, el coneixement de les altres persones, i l’anàlisi i la resolució de conflictes.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €