Article Connectors i producció escrita en primer cicle de primària.
RESUM ARTICLE

Aquest article pretén mostrar que és possible i eficaç introduir la reflexió lingüística en l'àmbit textual des dels primers cursos de primària. S'hi observa l'ús dels connectors temporals i dels organitzadors metatextuals en textos produïts autònomament per alumnes de segon curs, escolaritzats dins d'un programa d'immersió. En concret, s'hi analitza l'ús d'aquest procediment de cohesió en la descripció de processos.

AUTORS
Ferrer Ripollès, Montserrat / Miró Alaix, Manel


FORMATS DISPONIBLES
1.98 €