Capítol Conocer el medio, conocer el texto expositivo: «un libro de científicos» para el primer ciclo de educación primaria
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenta una experiència d’escriptura al voltant d’un projecte global sobre el tema de les plantes en el primer cicle d’educació primària. Els objectius que es pretenen en aquesta seqüència didàctica són, d’una banda, que els alumnes aprenguin continguts nous sobre les plantes i que els relacionin amb el que ja saben i, de l’altra, que a partir d’una seqüència didàctica que inclou les diferents fases de la composició aprenguin a escriure un tipus de text relacionat amb l’exposició d’informació objectiva, en aquest cas, a l’àrea de ciències.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Un esforç viu i actual per recollir els models de composició escrita de naturalesa sociocognitiva més representatius, i aplicar-los a un tipus de text molt demanat en el context acadèmic: el text expositiu. El lector podrà trobar en aquestes pàgines teoria i pràctica sobre la didàctica del text expositiu, respostes sobre cada moment concret de la fase de composició escrita (planificació-textualització-revisió); i models de seqüències didàctiques per a cada nivell específic d'ensenyament. Característiques, ensenyament a través de seqüències didàctiques, estratègies i activitats, pràctiques escrites que es realitzen a les aules d'infantil, primària i secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La enseñanza-aprendizaje de la escritura como proceso y como práctica social
II Parte: De la teoría a las prácticas de aula