Capítol Conocimiento científico, ciencia escolar y enseñanza de las ciencias en la educación secundaria
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol l’autor tracta les relacions entre el coneixement científic, la ciència escolar i l’ensenyament de les ciències. Comença analitzant el model de ciència que hi ha d’haver a les aules i destaca la diferència que hi ha entre la ciència dels científics i la ciència escolar, a més de comentar la importància de la comprensió de la naturalesa de la ciència com un dels objectius prioritaris de l’ensenyament de les ciències. També s’hi inclouen activitats i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4.28 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
S’analitzen les relacions entre el coneixement científic, la ciència escolar i l’ensenyament de les ciències; la relació entre la competència científica i la competència professional; els diferents enfocament per a l’elaboració, l’experimentació i l’avaluació de seqüències didàctiques; els diferents enfocaments per a l’elaboració, l’experimentació i l’avaluació de seqüències didàctiques ; els diferents significats del terme «model» i els diferents models curriculars, models d’ensenyament i models escolars que s’utilitzen; el concepte d’ensenyament dialògic aplicat a l’ensenyament de les ciències; la construcció del coneixement basada en l’ús, l’avaluació i la revisió de models dins de l’aula; els treballs pràctics experimentals, com ara les experiències i els treballs de caràcter indagatiu; els diferents objectius de les aplicacions didàctiques basades en les tecnologies de la informació i la comunicació; i l’avaluació entesa com a procés formatiu.

Llibre disponible per capítols
INDICE