Capítol Conseguir que la clase llegue a ser un grupo cohesionado es una de las principales tareas del tutor
RESUM CAPíTOL

Un dels àmbits prioritaris d’intervenció del tutor és el que fa referència al grup classe. El tutor ha de dissenyar actuacions per aconseguir que la classe arribi a ser un veritable grup, en què els alumnes i les alumnes se sentin còmodes, es relacionin obertament, s’ajudin i participin d’una manera activa en la vida del centre. Però quines tècniques podem fer servir per conèixer el grup? Quines fases segueix la creació d’un grup classe? Quines problemàtiques pot presentar l’organització del grup? Aquest capítol parla de tot això i també inclou exemples pràctics sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Desenvolupa amb detall els diferents àmbits en què es desplega l’acció tutorial i presenta la tutoria com un recurs de qualitat per a l’educació, que contribueix de manera decisiva al bon desenvolupament del procés formatiu dels alumnes, contemplant d’una manera global i integrada els diferents aspectes (personals, socials, acadèmics) que en conformen l’evolució i també els diferents contextos en què es desenvolupen i que hi influeixen (escolars, familiars, socials).

Llibre disponible per capítols
INDICE