Capítol Consejo ecolar de centro y claustro de profesores
RESUM CAPíTOL

La gestió dels consells escolars i dels claustres de professors suposen en els centres, i fonamentalment en les direccions dels centres, un seguit d’actuacions, derivades de la seva preparació, de la interpretació de la normativa, de la dinàmica de les reunions i de la resolució d’alguns conflictes d’interessos i/o de participació dels seus membres, que exigeixen un coneixement clar i concret de la normativa reguladora i també de les pràctiques de conducció de reunions. Aquest capítol presenta la normativa reguladora bàsica a tenir en compte per conèixer els criteris generals d’actuació procedimental administrativa per part del consell escolar i del claustre de professors.FORMATS DISPONIBLES
5.99 €