Capítol Consejo ecolar de centro y claustro de profesores
RESUM CAPíTOL

La gestió dels consells escolars i dels claustres de professors suposen en els centres, i fonamentalment en les direccions dels centres, un seguit d’actuacions, derivades de la seva preparació, de la interpretació de la normativa, de la dinàmica de les reunions i de la resolució d’alguns conflictes d’interessos i/o de participació dels seus membres, que exigeixen un coneixement clar i concret de la normativa reguladora i també de les pràctiques de conducció de reunions. Aquest capítol presenta la normativa reguladora bàsica a tenir en compte per conèixer els criteris generals d’actuació procedimental administrativa per part del consell escolar i del claustre de professors.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Acción Directiva

Resum del llibre
La realitat, cada vegada més complexa, dels nostres centres educatius exigeix als seus equips directius disposar d’unes pautes d’actuació clares i concises que serveixin d’orientació en els casos múltiples que es presenten en la gestió diària. Aquest llibre està concebut com una guia pràctica d’ajuda a la funció directiva, un lloc on poden recórrer en el moment necessari. Els temes tractats han estat seleccionats entre aquells que, amb més freqüència i entitat, es presenten mes problemàtics en el treball diari dels directors als centres educatius: aspectes legislatius bàsics que convé conèixer; el professorat, la llibertat de càtedra, l’exercici del dret de vaga, la responsabilitat civil i penal; les relacions paternofilials i les seves repercussions en l’àmbit escolar; els drets i els deures dels alumnes, la convivència i la mediació; l’ensenyament de la religió; les actuacions, els tràmits i les gestions en casos d’accidents escolars; la condició jurídica del menor; el maltractament i l’assetjament escolar; la gestió administrativa i acadèmica, etc. 

Llibre disponible per capítols
INDICE