Article Construir l'escriptura en col·laboració o «Seme a arencan folos» ('Estem arrancant flors').
RESUM ARTICLE

Aquest article s'inscriu en la línia dels que pretenen, en primer lloc, posar de manifest la importància de la reflexió col·lectiva sobre l'escriptura del text en situacions d'ensenyament-aprenentatge inicial i, en segon lloc, la necessitat d'ensenyar a escriure tenint en compte les operacions implicades en el procés de redacció. Finalment, vol destacar el paper rellevant del guiatge de l'adult ùla mestraù en la construcció dels coneixements dels alumnes. S'hi analitza una situació d'aula que forma part d'una sessió de treball col·lectiu entre els nens i la mestra, on l'objectiu és escriure el peu d'una foto per a l'àlbum de la visita a la granja escola. L'experiència es porta a terme en una classe d'educació infantil de cinc anys, en un col·legi públic d'un barri popular de la ciutat de Castelló de la Plana.

AUTORS
Ríos García, Isabel


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €