Capítol Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Secondary School
RESUM CAPíTOL

Chapter contents:
• CLIL in Spain
• Integrating language and content
• Focus areas for CLIL teacher development in secondary education: a framework
• Interaction in CLIL
• The language of the disciplines in the CLIL classroom – the example of history
• Conclusions and pedagogical implicationsFORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Els vuit capítols d’aquest llibre aborden la teoria i la pràctica de l’ensenyament de l’Anglès com a llengua estrangera i inclouen informació sobre: la influència de la investigació en la pràctica; les creences dels professors; la història de la teoria de l’ensenyament de l’Anglès com a llengua estrangera; els seus aspectes socials i culturals; el coneixement del currículum oficial; l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (CLIL); el marc europeu per a l’aprenentatge de llengües utilitzant la tecnologia. Cada capítol inclou tasques per consolidar la informació, així com activitats d’avaluació més exhaustives.

Llibre disponible per capítols
INDICE