Capítol Contextos de simbolización (3-6 años)
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenten unes quantes experiències i jocs que corresponen al segon cicle, de 3-6 anys, per a la configuració d’espais de joc simbòlic a partir d’instal·lacions i materials que afavoreixin i promoguin el joc lliure i espontani dels nens i les nenes en aquesta etapa. D’aquesta manera, amb la gestió autònoma de l’espai, el temps, els objectes i les relacions, els nens i les nenes podran experimentar i transformar lliurement el context de joc, i l’adult serà un mer observador de les seves accions, gestos i paraules per registrar-les posteriorment.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
El joc simbòlic és una experiència vital de la infància que fa possible transformar, crear altres mons, viure altres vides, jugar a ser altres, i així aprendre a pensar com els altres, a sentir com els altres i, en definitiva, a saber que existeixen formes de pensar i sentir diferents a la pròpia. És un joc lliure i autònom, gairebé no necessita condicions, tot i que s’enriqueix si els espais, objectes o temps de dedicació són propicis perquè aparegui. No requereix la intervenció dels adults, tot i que de vegades una mirada que demostri interès l’afavoreix i altres, l’inhibeix. No necessita que s’ensenyi (els veritables experts en joc simbòlic són els nens i les nenes), tot i que seria important que tingués més presència en la planificació educativa de l’etapa 0-6 anys. 

Llibre disponible per capítols
INDICE