Capítol Controversias asociadas a la lactancia como contexto para desarrollar la capacidad de argumentar científicamente del profesorado infantil y primaria e
RESUM CAPíTOL

L'argumentació científica és de gran importància en l'aprenentatge de les ciències ja que, entre d'altres, desenvolupa el pensament crític. En aquest treball, es proposa un programa formatiu dirigit a professorat d'infantil i primària en formació inicial (PFI) per a l'aprenentatge de l'argumentació científica a través de controvèrsies associades a la lactància, que ha estat provat amb 140 PFI en el curs acadèmic 2019/2020 de manera virtual per la situació de la Covid-19. Es van triar aquestes controvèrsies a causa de la importància de la competència d'educació per a la salut, ja que és fonamental el desenvolupament d'hàbits de vida saludables a les escoles. Aquest programa formatiu consta de set activitats seqüenciades de manera progressiva. Les primeres dirigides a l'aprenentatge de la construcció d'arguments, així com la identificació de les parts de les quals es componen els arguments, i les activitats posteriors dirigides a la crítica, com l'avaluació d'altres arguments, l'elaboració de contraarguments i les refutacions. A més, permet desenvolupar, en el context de la lactància, la capacitat d'argumentar en ciències i el pensament crític. En aquest capítol s'aporten exemples d'activitats i consideracions per dur-les a terme.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre mostra un enfocament nou centrat en el tractament de problemes de la vida diària com a eix estructurador de les propostes d'ensenyament de les ciències, mitjançant les quals es pretén que els estudiants millorin la comprensió d'aquests problemes i les seves capacitats per prendre decisions sobre aquests, aspectes clau de les seves competències.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Tranferencia a aulas de secundaria y bachillerato
Parte II: Transferencia a las aulas universitarias de grados de ciencia e ingeniería
Parte III: Transferencia a la formación inicial del profesorado
Parte IV: Transferencia al profesorado en activo