Article Conversaciones, hipótesis y fabulaciones en torno a la lectura El diálogo y la reflexión en la alfabetización inicial
RESUM ARTICLE

En el present article exposem una investigació d’aula en què el mestre fa diverses propostes de lectura i escriptura amb l’objectiu de suscitar la reflexió metalingüística compartida. S’enregistren les converses entre infant i infant, entre infants i mestre i els comentaris solts i, a posteriori, s’analitzen aquestes petites hipòtesis sobre el llenguatge escrit.FORMATS DISPONIBLES
1.98 €