Llibre Criterios psicopedagógicos y recursos para atender la diversidad en secundaria


FORMATS DISPONIBLES
15.75 €
14.95 €
11.10 €
10.54 €
Resum del llibre
Ajuda per al professorat de ciències experimentals, llengua i matemàtiques en la tasca d'ensenyar alumnes que presenten capacitats i coneixements previs diversos, així com diferents motivacions i interessos.