Capítol ¿Cuál es nuestro punto de partida?
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol pretén oferir un punt de partida respecte a alguns dels elements fonamentals que intervenen en el procés educatiu, detallant com s'interrelacionen entre si i com cal considerar-los. Per això, es presenten dos esquemes que serviran de guia als mestres i les mestres de l'etapa d'educació infantil. El primer esquema fa referència a la situació educativa, prenent l'infant com a protagonista d'aquesta, on interaccionen tres eixos que representen aquesta situació: l'infant, l'activitat o joc i el marc educatiu. El segon esquema se centra en l'educador o educadora i el formen dos eixos que componen l'essència de la intervenció educativa: el pensament i l'actitud dels mestres i les mestres.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
Propostes d'activitats per dur a terme amb nens i nenes de 2 a 6 anys, que ajuden a establir elements de continuïtat i progressió entre els dos cicles, i que s'agrupen en tres blocs (1. Activitats manipulatives, 2. Racó del descans i 3. Racó d'experimentació). Totes les activitats mantenen una estructura comuna que facilita la seqüència i posada en pràctica a l'aula (Introducció. Objectius. Metodologia. Materials. Paper del mestre. Pauta d'observació. Descripció, observació i interpretació-hipòtesi de les activitats. Conclusions). Cada bloc presenta una pauta d'observació i un registre d'observació individual o grupal d'exemple.

Llibre disponible per capítols
INDICE