Capítol Cualquier dinámica de enseñanza-aprendizaje de la historia exige trabajar a partir de las fuentes del pasado
RESUM CAPíTOL

El reconeixement de fonts és importantíssim en l’ensenyament-aprenentatge de la història perquè ens aproxima al mètode científic del coneixement del passat. Partint d’aquesta idea, el capítol analitza a partir de quines informacions i restes podem estudiar, comprendre i conèixer el passat, presentant diferents tipus de fonts que ens podem trobar i maneres de classificar-les, com la seva naturalesa o el tipus d’informació que subministra.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Pretén potenciar un saber instrumental que permeti superar les visions ideologistes i doctrinàries que sovint, és a dir quasi sempre, han tipificat la presència de la història a les aules. Enfront de la història adoctrinadora basada en relats no demostrats que només pot afrontar-se, per part dels alumnes, sobre la base de la memorització acrítica, els autors presenten una proposta sense complexos que posa l’èmfasi en l’ensenyament del mètode. De manera sistemàtica es planteja la importància del concepte temps i com mesurar-lo i posteriorment es planteja una didàctica de coneixement del passat basada en la interpretació i judici crític de les fonts. Res millor que el mètode científic per estimular actituds crítiques fonamentades en la raó.

Llibre disponible per capítols
INDICE