Capítol Cuando los vínculos (SOS)tienen
RESUM CAPíTOL

«Quan els vincles (SOS)tenen» descriu el «recorregut temporal» d’Ahri, una jove d’origen búlgar, pels diferents moments de la seva escolarització, abandonament, transició al reenganxament i perspectives de futur. Aquest recorregut permet veure com es van entreteixint les causes de l’abandonament i els factors de resiliència en una lluita i transició contínua del «no voler/no poder» al «jo sí que valc». La caixa de records, com a metàfora i recurs real, és utilitzada per activar el record i mantenir a la vista «l’objecte imaginat».FORMATS DISPONIBLES
3.43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Recull diversos estudis de cas que descriuen i analitzen les trajectòries resilients de joves en risc d'exclusió. La seva lectura servirà a formadors i famílies per comprendre millor els processos de resiliència educativa, el significat que té per als joves la vivència del fracàs i el paper clau que exerceixen els agents i programes formatius d'àmbit no formal en el seu trànsit cap a un major empoderament, com a antídot enfront del determinisme social.

La resiliència educativa és un camp d'estudi rellevant per  detectar febleses d'un sistema escolar poc inclusiu i revelar alternatives al seu funcionament. Desenvolupar la resiliència educativa des d'edats primerenques contribueix a apuntalar el futur de les persones.


Llibre disponible per capítols
INDICE