Capítol Cultura de resolución pacífica de conflictos en centros educativos
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol és un marc referencial per entendre la complexitat dels processos que intervenen en les relacions i dels conflictes que poden originar. En primer lloc, s’exposa què entenem per cultura organitzativa basada en la mediació i resolució pacífica dels conflictes, per després passar a definir camins i possibilitats per aplicar aquesta cultura al centre, partint de la idea que una organització sempre actua com una unitat globalitzada i que les accions determinades han de crear necessàriament una sinergia en àmbits propers de l’organització.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Acción Directiva

Resum del llibre
Cada institució té una determinada manera de funcionar internament, de relacionar-se entre els membres de la comunitat, d’encarar els problemes i els conflictes que la convivència genera, és a dir, una cultura organitzativa que defineix una forma de pensar, de fer i d’actuar. L’obra, orientada en la pràctica de l’acció directiva, està adreçada al professorat, bàsicament en la seva funció d’orientació i tutoria, als equips directius, assessors psicopedagògics interns i externs, professors universitaris, inspectors d’educació i administradors d’educació en general. No pretén ser un receptari però sí aportar instruments, criteris, exemplificacions, en definitiva, línies d’actuació organitzatives tan necessàries per a la cultura de mediació i de resolució pacífica dels conflictes en els centres escolars.

Llibre disponible per capítols
INDICE