Capítol Cultura inclusiva
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenten les dades obtingudes segons dues categories: valors inclusius i percepcions. Respecte a la primera categoria, aquesta està formada per la subcategoria valors inclusius, centrant-se en els resultats obtinguts pels grups d'edat, per sexe, per la titularitat de centre (públic-privat) i tipus de centre (urbà-rural). Respecte als resultats de les subcategories, es troben presentats pels ítems que corresponen dins del qüestionari. Quant a la segona subcategoria, percepcions, es presenten també els resultats per comparativa d'edat, sexe, titularitat de centre (públic-privat), tipus de centre (urbà-rural). Al seu torn, en primer lloc, trobarem els resultats estadístics descriptius. La comparativa entre grups d'edat i la comparativa entre sexe es presenta per l'anàlisi de ANOVA, mentre que la comparativa per titularitat de centre i tipus de centre s'ha realitzat amb la prova t.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La resposta educativa a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associada a discapacitat està generant un ampli debat social, alimentat per les diferents visions que sobre la pròpia forma de resposta assumeixen els participants del debat, idees que no sempre coincideixen amb la dels autèntics protagonistes de la situació: persones amb discapacitat, famílies i professorat expert en el tema.

Aquest llibre, fruit d'una recerca, recull dades que ofereixen informació sobre l'estat actual d'aquesta resposta, així com una discussió profunda sobre elles.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Metodología del proyecto
Parte II: Análisis de datos
Parte III: Discusión de los resultados