Llibre Cultura, política y práctica educativa


FORMATS DISPONIBLES
18,50 €
17,58 €
Resum del llibre
En aquest llibre, Hernry A. Giroux, sempre a contra corrent, ens fa reflexionar sobre els poders que imposen una subordinació de l'educació i de la cultura a les dinàmiques de mercat. La seva crítica al que està permès pensar, des del comercialisme de Walt Disney a les limitacions conservadores al multiculturalisme, obre un espai per a la resistència i la transformació que necessitem els professionals de l'educació. L'autor genera un nou debat i ofereix alternatives per a desbordar les iniciatives neoliberals, revaloritzant una proposta que cita del seu amic Paulo Freire: una comprensió crítica del valor dels sentiments, les emocions i el desig com a part del procés d'aprenentatge.