Capítol Currículo y competencias
RESUM CAPíTOL

Centrant-nos específicament en l’ensenyament musical de l’educació secundària, en els apartats següents tractarem el currículum de l’àrea de música en relació amb els àmbits del seu desenvolupament que el vinculen a la praxi educativa a l’aula. En primer lloc analitzarem els objectius, continguts i criteris d’avaluació prescriptius i després continuarem amb les implicacions dels continguts de l’àrea en l’ensenyament i una proposta per a la programació de l’àrea i el disseny de seqüències didàctiques.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Eufonía

Resum del llibre
El "saber" pedagògic teòric i el "saber fer" aplicat són dos tipus de coneixement imprescindible i inseparable que han de confluir i retroalimentar-se per aconseguir bones pràctiques i una educació musical de qualitat. L'aprenentatge per competències, la interpretació i la creativitat a l'aula, l'ús de les noves tecnologies i una experiència musical pràctica i vivenciada per tot l'alumnat són objectius que s'han de plasmar a la realitat de l'aula i transcendir-la. Una realitat que el docent ha de saber gestionar hàbilment amb els seus alumnes mitjançant un "afecte-efectiu", construint-se un perfil de competències professionals que donin resposta a les demandes singulars de l'ensenyament secundari-obligatori i de la tipologia del seu alumnat adolescent.

Llibre disponible per capítols
INDICE