Article Currículum literari i lectors escolars
RESUM ARTICLE

El present article sintetitza l’anàlisi contrastada de set currículums d’ensenyament de la literatura a l’educació primària pertanyents a tres tradicions internacionals diferents --l’anglosaxona, la francòfona i la hispànica--, amb la finalitat d’observar les concepcions pedagògiques que sembla que caracteritzen els distints dissenys, presentar els sabers i les pràctiques literàries prescrits i assenyalar els aspectes comuns i diferencials en relació amb les propostes d’ensenyament literari a l’escola.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €