Capítol Danza y salud en las etapas de la vida de la mujer
RESUM CAPíTOL

Els darrers anys estem assistint a un increment en la participació de les dones en tota mena d'activitats fisicoesportives. No obstant això, les dades estadístiques mostren que la dona és menys activa que els homes a causa de les barreres que troba. Per això, de cara a implementar plans d'intervenció que fomentin l'accessibilitat a la pràctica d'exercici físic entre la població femenina, proposem considerar l'oferta de la dansa com una eina més. Per aquesta raó, l'objectiu d'aquest capítol serà aportar informació sobre la literatura científica existent en la qual es notifiquin beneficis positius de la pràctica de la dansa en dones, ateses les diferents etapes de la seva vida.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Aborda el desenvolupament del benestar i la millora de la salut des de diferents perspectives i àmbits (educació física, dansa, psicomotricitat, literatura, arts plàstiques i escèniques) amb l'objectiu d'oferir coneixements i recursos que permetin prendre decisions de manera autònoma i conscient davant diverses opcions de conductes saludables. A través dels diferents capítols es presenten propostes dirigides a promoure noves estratègies d'aprenentatge a partir de metodologies diverses, inclusives i sostenibles, orientades al desenvolupament d'una salut integral (física, mental, emocional, interior i social), prenent com a eix fonamental el coneixement del cos i del moviment.


Llibre disponible per capítols
INDICE