Article De adoctrinamientos, inquisiciones y otras falacias
RESUM ARTICLE

En educació no hi ha res innocent, en la mesura en què, a les aules, no solament s’ensenya el coneixement legítim enunciat als currículums oficials, sinó també les actituds, les normes i els valors que una societat concreta estableix com a ineludibles en la construcció acadèmica d’una ciutadania alfabetitzada i instruïda. Això no obstant, la consciència dels efectes ideològics de l’escolarització a les nostres societats és compatible amb el fet de denunciar la infàmia de qui, al llarg de les darreres setmanes, ha afirmat que a Catalunya assistim a l’adoctrinament de l’alumnat i de subratllar, per contra, la trajectòria democràtica i multicultural de les escoles catalanes i la seva valuosa contribució a la innovació pedagògica i a l’impuls d’una educació igualitària i igualadora, oberta a la diversitat de les cultures i impulsora d’una equitat més gran entre les persones i entre els pobles.FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Aula Infantil

Continguts de la revista
EDITORIAL
BREVES
¿QUÉ PIENSAS TÚ?
EN VOZ ALTA
RETRATO
HABLAMOS DE...: Paisajes sonoros
HABLAMOS DE...
REFLEXIÓN
EN LA PRÁCTICA
EL DÍA A DÍA
FILOSOFANDO
CUÍDATE
MISCELÁNEA
PENSAMIENTOS DE EDUCACIÓN
HUMOR