Article De la investigació en educació matemàtica a la pràctica escolar Cinc idees clau per a un ensenyament basat en evidències
RESUM ARTICLE

Assumint que per transformar l’educació matemàtica a les escoles, en el sentit de millorar-la, és imprescindible una relació de reciprocitat entre la investigació i la pràctica, a la primera part d’aquest article es presenta el model bidireccional «universitat-escola», que descriu vuit fases per a una relació de reciprocitat que permeti fonamentar la pràctica docent en evidències que provenen de la investigació en educació matemàtica. A la segona part s’aprofundeix en cinc d’aquestes evidències pel seu important paper en el desenvolupament de la competència matemàtica: 1) la incorporació sistemàtica dels processos matemàtics; 2) el disseny d’itineraris d’ensenyament de les matemàtiques, des d’allò concret fins a allò abstracte; 3) la planificació i gestió de l’ensenyament a partir d’un model d’alfabetització matemàtica; i 5) la reflexió sobre la pròpia pràctica com a eina per promoure el desenvolupament professional del professorat de matemàtiques.FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Dossier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOC 1: Evidències
BLOC 2: Pràctiques
BLOC 3: Instruments
BLOC 4: Opinions