Article De la violència al conflicte. Del conflicte al terrorisme.
RESUM ARTICLE

Vull introduir aquest article amb paraules de Salvador Espriu, paraules que parlen del dolor davant la mort, mort a la qual moltes vegades s'arriba a causa del terrorisme; però caldrà fer una anàlisi del procés que ens porta a aquest terrorisme, que sembla que vol fer-se l'amo del nostre món.

AUTORS
Vàzquez, Amparo
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: Fòrum Social per l'Educació.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
TEMA DEL CURS: Educació per la pau
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL