Capítol De los ordenadores a los dispositivos móviles
RESUM CAPíTOL

La digitalització de l’escola a finals dels noranta va ser el resultat obtingut arran de l’aparició de les noves tecnologies. Els centres educatius van començar a incorporar ordinadors i, més endavant, a implementar les TIC a l’aula. Tanmateix, tot això ha quedat enrere i la societat ha evolucionat digitalment amb l’aparició de nous dispositius mòbils, de manera que s’ha generat un canvi en l’ús de la tecnologia de les noves generacions. Aquest capítol reflexiona sobre el que va suposar el pas dels ordinadors als dispositius mòbils i la seva influència en l’aprenentatge de l’alumnat.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Eufonía

Resum del llibre

Partint de l’àrea de música i des d’una perspectiva interdisciplinària, aquest llibre ofereix idees per experimentar amb allò que és sonor i també per pensar en la seva aplicació en creacions mixtes, audiovisuals i multimèdia. Aquesta possible interconnexió, que possibilita el treball interdisciplinari, es fa evident a través de propostes elaborades per especialistes de música, tots ells docents en actiu i en contacte permanent amb l’alumnat. Des del seu propi àmbit, cadascuna d’aquestes propostes ens convida a integrar temes i continguts d’altres àrees trencant les fronteres entre les aules i els espais adjudicats a les diverses matèries.


Llibre disponible per capítols
INDICE